Denken over maatschappelijke thema’s
Werken aan het vermenselijken van organisaties

Erica Meijerman | Organisatiefilosoof
Ik werk als filosoof binnen organisaties aan complexe vraagstukken die ontstaan tussen, door en onder mensen en ingaan op hoe wij organiseren. Filosoferen betekent voor mij oprecht verwonderen en verbazen waarbij alles ter discussie kan komen te staan. Ook dat, wat we altijd als vanzelfsprekend hebben beschouwd. Mijn rol is kritisch maar bovenal ook vragend te zijn. Zo komen wij tot nieuwe beelden en werk ik met mijn opdrachtgevers al onderzoekend aan nieuwe mogelijkheden. Mijn vak als organisatiefilosoof oefen ik met Marloes van der Werf uit in OrganisatieLuisteraars.

Ik werk aan vraagstukken naar de mogelijkheid en onmogelijkheid van ons maakbaarsideaal. Daarbij verdiep ik mij in de gevoelde noodzaak om continu te veranderen, te verbeteren en de noodzaak om te ontwikkelen. Organisaties lijken adembenemend ongevoelig voor het niet direct voelbare of zichtbare geweld dat voortkomt uit de eisen en wensen die zij stellen aan medewerkers. Ik noem dit organisatiegrenzeloosheid: grenzeloos in het stellen van hun eigen grenzen.

Ik puzzel en onderzoek samen met mensen in organisaties die zich willen verdiepen in het vraagstuk wat zij mogen vragen van de mens in een organisatie en hoe deze vraag zich verhoudt tot wat nodig is om organisaties ‘gezond’ te houden.

Erica Meijerman | Onderzoekspublicist
Nieuwsberichten lijken steeds vluchtiger te worden en lezers scannen van headline naar headline. In het lezen van en kijken naar alle reacties van de mens op ontwikkelingen en gebeurtenissen die wij via de verschillende kanalen tot ons krijgen, ben ik gefascineerd door de vraag ‘Waarop baseren wij tegenwoordig onze mening?’. Vanuit deze fascinatie onderzoek en publiceer ik over misstanden, sociale thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Met als doel het publieke debat te voeden met verdiepende informatie.

In mijn publicaties blijf ik dicht bij mijn werk in organisaties, waar het gedrag van leiders, [on]ethisch handelen van mensen, nut en noodzaak van het opleggen van regels, maakbaarheidsidealen en het ‘verdingelijken’ van de mens vaak centraal staan. Deze belangstelling beperkt zich dan ook niet tot organisaties. Ook op nationaal en internationaal niveau zien wij deze onderwerpen terug.

Werken als Onderzoekspublicist doe ik samen met historicus en oud Trouw-journalist Edo Sturm in GrondGedachten.